RKW Ziemi Łódzkiej
logo

Wieści z Ziemi Łódzkiej

Radomsko m
2016-03-08 23:51

Do wyborów od  zawsze podchodziłem z duża rezerwą, jak zresztą chyba większość Polaków. Rok 2010 był widocznie tym przełomowym, który przekonał nas, że trzeba na serio coś w naszym kraju zmienić. Wybory samorządowe w 2014 r  były świadectwem  całkowitej  klęski demokracji.  Kiedy pojawiła się szansa na zmianę prezydenta i...

RKW w terenie

2016-03-04 20:23

W dniu 11 stycznia 2016 r. w Radomsku odbyło się walne zgromadzenie wolontariuszy RKW z terenu miasta biorących czynny udział w komisjach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendum. Wszyscy zebrani byli przeszkoleni w ubiegłym roku pod kątem zapobiegania fałszerstwom wyborczym. Celem zebrania było powołanie oddziału...

Władze Oddziału

RKW Radomsko

Siedziba - Radomsko

Obszar działania - powiat radomszczański

Zarząd

przewodniczący Waldemar Szwedowski,

wiceprzewodniczący Krystyna Gzik, 

skarbnik Irena Frost,

Dokumenty