RKW Ziemi Łódzkiej
logo

Powiat radomszczański

W dniu 11 stycznia 2016 r. w Radomsku odbyło się walne zgromadzenie wolontariuszy RKW z terenu miasta biorących czynny udział w komisjach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendum. Wszyscy zebrani byli przeszkoleni w ubiegłym roku pod kątem zapobiegania fałszerstwom wyborczym. Celem zebrania było powołanie oddziału...